header_kade5

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

• Retournering

De wet verkoop op afstand stelt dat een overeenkomst gedurende 14 werkdagen kan worden herroepen. De termijn van 14 werkdagen gaat in op het moment dat de koper of degene namens de koper goederen in ontvangst neemt en het bedrijf aan haar verplichtingen heeft voldaan.
Alle door u bestelde producten kunnen dan ook na ontvangst, binnen bovengestelde termijn, zonder kosten aan ons geretourneerd worden. U kunt alleen producten retourneren die ongebruikt en onbeschadigd zijn.
Producten die, op bestelling, speciaal zijn gemaakt in opdracht, kunnen niet retour.
Het volledige door u betaalde factuurbedrag, incl. de kosten voor verzending, worden binnen 30 dagen aan u terugbetaald. De kosten voor retour verzending zijn voor uw eigen rekening.

• Aflevering
De produkten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden.
Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de produkten te willen verzekeren dan worden de producten verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant.

• Oplevering
De door ons vermelde levertijd geldt steeds “bij benadering”. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand zijn wij niet tot vergoeding verplicht nog heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.

• Betaling
Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening.

webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop